Foto – Sołowki

Sołowki
FOTOGRAFIE ARCHIWALNE
Alt
Etap więźniów w drodze ze stacji Kolei Murmańskiej do obozu tranzytowego SŁON na brzegu Morza Białego w miejscowości Kiem.
Kadry z filmu propagandowego „Sołowki”, reż. A. Czerkasow, operator S. Sawienko, „Sowkino”, 1927-1928.
a
Brama obozu tranzytowego SŁON w miejscowości Kiem nad Morzem Białym. Napis: SSSR Uprawlenije Sołłagierami ONOGPU Kiempierpunkt (ZSRR Zarząd Sołowieckich Obozów Specjalnego Przeznaczenia OGPU, Kiemskij pieresylnyj punkt – Kiemski Obóz Tranzytowy).
Kadr z filmu propagandowego „Sołowki”, reż. A. Czerkasow, operator S. Sawienko, „Sowkino”, 1927-1928.
a
Człowiek na fotografii został aresztowany 30 lipca 1935 roku w pociągu na trasie Wołchow – Zwanka pod Leningradem, ponieważ publicznie wyzywał bolszewików od antychrystów. Po aresztowaniu odmówił podania nazwiska, odpowiedzi na pytania i podpisywania czegokolwiek. Funkcjonariusz w dokumentach w rubryce nazwisko wpisał „Nieznany nr 2”. Na więziennej fotografii widać, że Nieznany nie zgadzał się również na robienie mu zdjęć – ktoś siłą przytrzymuje jego głowę, tak by patrzył w obiektyw. Skazano go na pięć lat łagrów; rozstrzelano w 1937 roku.
a
Wiktor Chorodczynski, urodzony w 1913 roku, poeta; aresztowany w wieku piętnastu lat, więzień obozu sołowieckiego w latach 1929-1931, rok po uwolnieniu ponownie osadzony na Sołowkach, rozstrzelany w 1937 roku.
Fotografia więzienna.
a
Jewgienija Jarosławska-Makron, urodzona w 1902 roku, poetka, dziennikarka, aresztowana 17 sierpnia 1930 roku w osiedlu Kiem, kiedy przyjechała na widzenie z mężem więzionym w obozie sołowieckim; rozstrzelana na Sołowkach w 1931 roku.
Fotografia więzienna.
a
Wadim Czechowski, urodzony w 1902 roku, meteorolog i chemik, rozstrzelany w obozie sołowieckim w 1929 roku.
Fotografia więzienna.
a
Feliks Lubczyński, urodzony w 1886 roku w guberni wołyńskiej, polski ksiądz katolicki; aresztowany w 1927 roku, oskarżony o propagandę antyradziecką, skazany na dziesięć lat łagrów. Zmarł w obozie sołowieckim 17 listopada 1931 roku.
Fotografia więzienna.
a
Igor Kuriłko (1893-1930), porucznik carskiej armii. W obozie sołowieckim zajmował niższe stanowiska w administracji łagrowej, zasłynął wyjątkowym okrucieństwem i sadyzmem. Skazany na karę śmierci i rozstrzelany w 1930 roku.
Fotografia więzienna.
a
Budowa kolejki wąskotorowej – pośrodku, w mundurze, prawdopodobnie inżynier F. Czichczajew. Wyspa Wielka Sołowiecka, 1924-1925.
Fot. autor nieznany.
a
Garbarnia. Wyspa Wielka Sołowiecka, druga połowa lat dwudziestych.
Fot. prawdopodobnie R. Erlich.
a
Solenie i beczkowanie dorsza, Sołowki, 1927.
Fot. prawdopodobnie R. Erlich.
a
Szpital na wyspie Wielka Sołowiecka, 1925.
Fot. prawdopodobnie R. Erlich.
a
Strażnicy obozu sołowieckiego, żołnierze 4. Pułku Dywizji Specjalnego Przeznaczenia im. Feliksa Dzierżyńskiego przy Kolegium OGPU. Pierwszy z prawej radiotelegrafista Arsenij Kuzniecow. Wyspy Sołowieckie, 1928-1930.
Fot. autor nieznany.
a
Wizyta pisarza Maksyma Gorkiego w obozie sołowieckim 20-23 czerwca 1929 roku. Na zdjęciu na pokładzie statku „Gleb Bokij”. Od lewej: nieznany mężczyzna, naczelnik obozu sołowieckiego Aleksander Nogtiew, synowa Maksyma Gorkiego Nadieżda „Timosza” Pieszkowa (odwrócona), syn pisarza Maksym Pieszkow, Matwiej Pogrebinski, Maksym Gorki, Gleb Bokij – członek Kolegium OGPU, rozstrzelany w 1937 roku.
a
Aleksander Nogtiew (1892-1947), pierwszy naczelnik obozu Sołowieckiego Obozu Specjalnego Przeznaczenia w latach 1923-1925 i potem 1929-1930. Aresztowany w 1937 roku, w 1939 roku skazany na 15 lat łagrów, wyrok odbywał w Norylsku; od 1944 roku na zsyłce w Kraju Krasnojarskim. W 1945 roku zwolniony po rewizji wyroku, zmarł w Moskwie w 1947 roku. Zdjęcie przesłane żonie po zwolnieniu z w 1944 roku.
Fot. autor nieznany.

 

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
a
Byli więźniowie Sołowek i ich krewni w czasie ceremonii upamiętniającej ofiary obozu sołowieckiego przy kamieniu pamięci w osiedlu na wyspie Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Cecylia Mielnikowa na tle ruin pustelni Sawwatijewo na Sołowkach, gdzie jako dziecko była więziona razem z rodzicami. Ojca Moisieja Babina, mienszewika, aresztowano w 1924 roku i wysłano na Sołowki wraz z żoną Darią Cetlin i półtoraroczną córką. Potem całą rodzinę wywieziono w okolice Permu. Matka zmarła na zsyłce, ojca rozstrzelano w 1937 roku. Wyspa Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Wiktor Wasiliew, urodzony w 1916 roku w Moskwie, wykształcenie średnie, pracował jako elektrotechnik. Aresztowany w 1932 roku i skazany na 10 lat łagrów, więziony na Sołowkach, zwolniony w 1942 roku. Aresztowany ponownie w 1950 roku i skazany na dożywotnią zsyłkę do Karagandy w Kazachstanie. Zrehabilitowany w 1956 roku. Autor zbioru wierszy napisanych w obozach. Klasztor Sołowiecki, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Władimir Czaszej, urodzony w 1910 roku w Rydze, ukończył Instytut Mechaniczny im. Łomonosowa w Moskwie. Aresztowany w 1934 roku i skazany na 5 lat łagrów za agitację antysowiecką, więziony na Sołowkach, zwolniony w 1939 roku. W czasie wojny więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof (1943-1945). Był świadkiem na procesie norymberskim. Klasztor Sołowiecki, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Tejmur Kazijew, malarz, urodzony w 1936 roku w obozie sołowieckim. Jego matka, Anna Brilliantowa, więźniarka Sołowek, została rozstrzelana w 1937 roku. Ojciec Tejmura Kazijewa, Kierim Kazijew, w tym czasie odbywał wyrok w obozie. Półtorarocznego Tejmura z łagru przekazano do domu dziecka, gdzie po trzech latach odnalazł go dziadek i zabrał na wychowanie. Klasztor Sołowiecki, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Przystań w Zatoce Pomyślności, do której cumował parowiec „Gleb Bokij” z etapami więźniów przybywającymi na Sołowki. Ruiny hotelu Preobrażeńskiego, siedziby Zarządu Sołowieckiego Obozu Specjalnego Przeznaczenia, wyspa Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Klasztor Sołowiecki, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pustelnia i cerkiew Ukrzyżowania na górze Golgota na wyspie Anzer, gdzie mieścił się podobóz „Golgota”, wyspa Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pustelnia i cerkiew Ukrzyżowania na górze Golgota na wyspie Anzer, gdzie mieścił się podobóz „Golgota”, wyspa Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pustelnia i cerkiew Ukrzyżowania na górze Golgota na wyspie Anzer, gdzie mieścił się podobóz „Golgota”, wyspa Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Procesja w dzień świętego Sawwatija – jednego z założycieli klasztoru, klasztor Sołowiecki, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Klasztor Sołowiecki, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Wyspa Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Wyspa Wielka Sołowiecka, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Klasztor Sołowiecki, 1991.
Fot. Tomasz Kizny