Foto – Ekspedycja Wajgacka

Ekspedycja
Wajgacka
FOTOGRAFIE ARCHIWALNE
a
Ekspedycja Wajgacka. Parowiec „Mietiel” w Zatoce Warnieka u wybrzeży Wyspy Wajgacz, listopad 1930.
Fot. autor nieznany.
a
Lodołamacz i statek na Morzu Barentsa w drodze na wyspę Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Samojedzi na Wajgaczu ,1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Jeden z nielicznych zachowanych samojedzkich idoli na wyspie Duża Cynkowa na zachodnim wybrzeżu Wajgacza, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Samojed Jakow Tajbarej. Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Przygotowania do wyjazdu w tundrę przed głównym budynkiem Ekspedycji Wajgackiej, gdzie mieściły się biuro i radiostacja, Wajgacz, czerwiec 1931 r.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie na zamarzniętej Zatoce Warnieka w drodze do kopalni na Przylądku Razdielnyj. Na horyzoncie osiedle Warniek. Lina rozpięta na słupkach pomagała odnaleźć drogę w czasie zamieci śnieżnych. Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie w kopalni na Przylądku Razdielnyj, Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Pogrzeb więźnia Ałtanowa. Osiedle Warniek, Wajgacz 1932.
Fot. autor nieznany.
a
Pogrzeb więźnia Ałtanowa. Osiedle Warniek, Wajgacz 1932.
Fot. autor nieznany.
a
Z prawej naczelnik Ekspedycji Wajgackiej Fiodor Ejchmans, Łotysz, urodzony w 1897 roku, w latach 1923-1925 naczelnik obozu sołowieckiego, w 1930 roku pierwszy naczelnik Gułagu. Skazany za „szpiegostwo” i rozstrzelany w 1938 roku.
Z lewej zastępca Ejchmansa Eduard Skaja, Łotysz, w czasie rewolucji październikowej w ochronie siedziby rządu bolszewickiego w Instytucie Smolnym w Piotrogrodzie. Aresztowany w 1938 roku, skazany na osiem lat łagrów, zmarł w obozie uchtinsko-peczorskim Uchtpeczłag w Republice Komi. Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Czekiści z upolowanym białym delfinem, Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Z prawej naczelnik Ekspedycji Wajgackiej Fiodor Ejchmans, Łotysz, urodzony w 1897 roku, w latach 1923-1925 naczelnik obozu sołowieckiego, w 1930 roku pierwszy naczelnik Gułagu. Skazany za „szpiegostwo” i rozstrzelany w 1938 roku.
Z lewej zastępca Ejchmansa Eduard Skaja, Łotysz, w czasie rewolucji październikowej w ochronie siedziby rządu bolszewickiego w Instytucie Smolnym w Piotrogrodzie. Aresztowany w 1938 roku, skazany na osiem lat łagrów, zmarł w obozie uchtinsko-peczorskim Uchtpeczłag w Republice Komi. Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.
a
Galina Ejchmans (z domu Nikołajewa), żona Fiodora Ejchmansa, w domu na Wajgaczu, 1930-1932.
Fot. prawdopodobnie Fiodor Ejchmans.
a
Fiodor Ejchmans w futrze z białego renifera. Wajgacz, 1930-1932.
Fot. autor nieznany.

 

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
a
Osiedle Warniek na wyspie Wajgacz, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pozostałości kopalni zbudowanej przez więźniów na Przylądku Razdielnyj, Wajgacz, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Dom naczelnika Ekspedycji Wajgackiej Fiodora Ejchmansa, Wajgacz, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pozostałości obozu na Półwyspie Jugorskim, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Budynek, w którym mieściły się biuro i radiostacja Ekspedycji Wajgackiej. Dzisiaj są tam urząd pocztowy, radiostacja i mieszkania prywatne. Na drugim planie dom Fiodora Ejchmansa, Wajgacz, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pozostałości kopalni zbudowanej przez więźniów na Przylądku Razdielnyj. Na horyzoncie osiedle Warniek, Wajgacz, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Dom naczelnika Ekspedycji Wajgackiej Fiodora Ejchmansa i jego dzisiejsi mieszkańcy: Nieniec Siergiej Walej z synem Romanem. Wajgacz, 2003.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pozostałości kopalni zbudowanej przez więźniów na Przylądku Razdielnyj. Na horyzoncie osiedle Warniek. Wyspa Wajgacz 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Osiedle Warniek, odkopywanie wejścia do domu po kilkudniowej zamieci śnieżnej. Wyspa Wajgacz 2003.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pozostałości obozu i osiedla Chabarowo na Półwyspie Jugorskim, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Mieszkańcy osiedla Warniek, Wajgacz, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Nienieccy myśliwi: Aleksiej Tajbarej z synami Pawłem i Aleksiejem. W latach trzydziestych ród Tajbarejów pracował dla Ekspedycji Wajgackiej. Wajgacz, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Czum hodowców reniferów, Wajgacz, 2003.
Fot. Tomasz Kizny
a
Stary samojedzki idol na wyspie Duża Cynkowa na zachodnim wybrzeżu Wajgacza, 2002.
Fot. Tomasz Kizny
a
Przylądek Diakonowa na południu wyspy. Byłe miejsce kultu, gdzie stało ponad czterysta drewnianych idoli wzniesionych ku czci mitycznego praojca ludu Samojedów Wesako (Starca). W 1827 r. prawosławny misjonarz spalił je i w tym miejscu postawił wysoki krzyż, który bolszewicy ścięli w latach dwudziestych. Wajgacz, 2003.
Fot. Tomasz Kizny