Foto – Kołyma

Kołyma
FOTOGRAFIE ARCHIWALNE
a
Eduard Bierzin, wysoki oficer NKWD, założyciel i naczelnik kompleksu łagrów Kołymy (1932-1937) przy jego rolls-royce New Phantom Limousine. Kołyma, lata trzydzieste.
Fot. autor nieznany.
a
Elza Bierzin, Kołyma, lata trzydzieste.
Fot. autor nieznany.
a
Pluton kawalerii nagajewo-magadańskiego garnizonu mający za zadanie ściganie zbiegłych więźniów. Osiedle Miakit przy Trasie Kołymskiej, 270 km na północ od Magadanu, lata trzydzieste.
Fot. autor nieznany.
a
Samochody jadące po zamarzniętej rzece. Transport zaopatrzenia od stacji Kolei Transsyberyjskiej Bolszoj Niewier do oddalonego o ok. 2000 km osiedla Ese-Chaja, siedziby administracji Jańskich Obozów Pracy Poprawczej – Janłag w płn.-zach. Jakucji, 1952.
Fot. autor nieznany.
a
Załadunek prowiantu na sanie. Kołyma, 1933-1934. Zimą karawany z Magadanu docierały do oddalonych kopalni i obozów w 25-50 dni w zależności od pogody.
Kadry z filmu propagandowego „Kołyma”, reżyser nieznany, operator: prawdopodobnie S. Sawienko, „Sojuzkinochronika”, Moskwa 1934.
a
Karawana z zaopatrzeniem. Kołyma, 1942-1943.
Fot. autor nieznany.
a
Trasa Kołymska, 1942-1943. Zbudowana przez więźniów w latach 1932-1953. Najpierw połączyła Magadan z terenami złotonośnymi w górnym biegu rzeki Kołymy, potem drogę poprowadzono dalej do Jakucka, w sumie 2000 km.
Fot. autor nieznany.
a
Kopalnia złota „Czełbania” w pobliżu osiedla Susuman, 600 km na północ od Magadanu, Kołyma, 1942-1943.
Oryginalny podpis fotografii: „Przygotowania do wypłukiwania [złotonośnych] piasków dobiegają końca. Na hałdach piaski wydobyte ze sztolni”.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie obsługujący tzw. butar – prymitywną drewnianą konstrukcję, do której kierowano wodę ze strumienia i przywożono taczkami złotonośny grunt. Kołyma, 1938.
Fot. autor nieznany.
a
Odkrywkowe kopalnie złota. Kołyma, 1941-1944.
Fot. autor nieznany.
a
Zbieranie urobku złota. Kołyma, 1938.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie przy pracy. Kołyma, 1933-1934.
Kadry z filmu propagandowego „Kołyma”, reżyser nieznany, operator: prawdopodobnie S. Sawienko, „Sojuzkinochronika”, Moskwa 1934.
a
Kopalnie złota. Kołyma, 1938.
Na horyzoncie widoczny łagier.
Fot. autor nieznany.
a
Kopalnie rudy cyny i uranu w pobliżu miejscowości Ust-Omczug, 270 km na północ od Magadanu, 1942-1943.
Fot. autor nieznany.
a
Kopalnia rudy cyny w masywie górskim Butugyczag w pobliżu miejscowości Ust-Omczug, 270 km na północ od Magadanu, 1942-1943.
Fot. autor nieznany.

 

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
a
Linia górniczej kolejki wąskotorowej zbudowanej przez więźniów. Masyw górski Butugyczag koło miejscowości Ust-Omczug, 270 km na północ od Magadanu, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Najwyżej położona część kompleksu łagrowo-górniczego Butugyczag (1400 m n.p.m.) zbudowanego dla wydobycia rud cyny i uranu, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Kopalnie rud cyny i uranu. Kompleks łagrowo-górniczy Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Karcer, tzw. szizo (skrót od sztrafnoj izolator – dosł. izolator karny) w obozie Centralnym w dolinie strumienia Błużdajuszczij. Kompleks łagrowo-górniczy Butugyczag. Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pozostałości obozu Centralnego. Kompleks łagrowo-górniczy Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Na drugim planie dolina Szajtan, którą więźniowie podchodzili z obozu Centralnego do kopalń położonych w górnych partiach masywu górskiego. Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Widok z obozu Sopka na dolinę Szajtan. Kompleks łagrowo-górniczy Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Najwyżej położona (1400 m n.p.m.) część kompleksu łagrowo-górniczego zbudowanego dla wydobycia rud cyny i uranu. Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Huśtawka koło domu komendanta obozu Sopka kpt. Malejewa, który mieszkał na stromym stoku bezpośrednio nad łagrem. Jego żona Anna pracowała w punkcie medycznym górnego Butugyczagu. Dziecko bawiło się nad barakiem więźniów widocznym na drugim planie. Z prawej ogrodzenie i ruiny łagru. Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Obóz Sopka usytuowany w miejscu narażonym na huraganowe wiatry i pozbawionym ujęcia wody. Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Ruiny zakładu wzbogacania rudy uranu. Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Cmentarz łagrowy w pobliżu obozu Centralnego. Na grobach paliki z tabliczką, na której wypisywano numer więźnia. Butugyczag, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Władysław Chrystuk, Polak, kapitan AK, aresztowany przez NKWD w 1944 r. w Lidzie, skazany na 5 lat łagrów i wywieziony na Kołymę. Pracował przy wyrębie lasów i wydobyciu złota. Zwolniony w 1949 r., nie miał prawa wyjazdu z Kołymy. Ożenił się z Rosjanką. Przez trzydzieści sześć lat pracował na Kołymie jako cieśla. Mieszkał w osiedlu Jagodnoje przy ulicy Eduarda Bierzina. Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Popiersie Eduarda Bierzina przed siedzibą administracji obwodu magadańskiego na placu Maksyma Gorkiego w Magadanie, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny
a
Plac Lenina w Magadanie, Kołyma 1995.
Fot. Tomasz Kizny