Foto – Martwa Droga

Martwa
Droga
FOTOGRAFIE ARCHIWALNE
a
Ekspedycja dla wytyczenia trasy kolei Salechard – Igarka, biegnącej na wysokości koła podbiegunowego, którą budowali więźniowie w latach 1949-1953, potem nazwanej Martwa Droga, 1949.
Fot. autor nieznany.
a
Ekspedycja dla wytyczenia trasy kolei Salechard – Igarka, biegnącej na wysokości koła podbiegunowego, którą budowali więźniowie w latach 1949-1953, potem nazwanej Martwa Droga, 1949.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie układający prowizoryczną linię kolejową na tymczasowym nasypie, Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie układający prowizoryczną linię kolejową na tymczasowym nasypie, Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie przy pracy, Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie przy pracy, Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Drezyna na trasie przeprawy lodowej Łabytnangi – Salechard przez zamarznięty Ob, Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Oryginalny podpis fotografii: „Wyjście kolumny traktorów w tundrę”, Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Więźniowie pracujący w składzie drewna budowlanego w Jermakowie nad Jenisejem. Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Budowa osiedla Jermakowo nad Jenisejem, gdzie mieściły się zarząd i baza wschodniego odcinka budowy. Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Inżynierowie i funkcjonariusze wschodniego odcinka budowy linii kolejowej Salechard – Igarka w Jermakowie na brzegu Jeniseju. Piąty z lewej inżynier projektant Aleksander Poboży, Jermakowo 1949.
Fot. autor nieznany.
a
Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Zachodni odcinek Martwej Drogi w rejonie rzeki Nadym, około 300 km na wschód od Salechardu, 1949-1953.
Fot. autor nieznany.
a
Oryginalny podpis fotografii: „Tymczasowa linia kolejowa poprowadzona przez błota”. Nie jest jasne, w jakim celu położono trzy szyny. Martwa Droga, 1949-1953.
Fot. autor nieznany
a
Masówka z okazji otwarcia odcinka linii kolejowej Czum – Łabytnangi, 1948 r.
Slogan na lokomotywie: „Naprzód do komunizmu”.
Fot. prawdopodobnie Fiodor Poczkin.

 

FOTOGRAFIE WSPÓŁCZESNE
a
Martwa Droga, 1990.
Fot. Tomasz Kizny
a
Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Łagier i linia kolejowa Martwej Drogi, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Typowy obóz dla blisko pięciuset więźniów. Siedem baraków w dwóch rzędach dla około osiemdziesięciu więźniów każdy, pomiędzy nimi droga prowadząca od linii kolejowej przez wachtę do łagrowej jadalni (z lewej). Dwa małe budynki w lewym dolnym rogu to prawdopodobnie piekarnia i łaźnia. Z prawej, za ogrodzeniem obozu, budynek strażników i administracji obozowej (w kształcie litery L) oraz magazyny narzędzi i żywności. Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Opuszczony łagier. Obozy budowano co osiem-dziesięć kilometrów wzdłuż trasy linii kolejowej. Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Grób więźnia na cmentarzu łagrowym nad rzeką Turuchan.
Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Martwa Droga.
Fot. Tomasz Kizny
a
Duży łagier koło osiedla Jermakowo nad Jenisejem. Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Łagier. Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Miski aluminiowe na terenie obozu. Widoczne dziury po graniastych bagnetach i przecięcia siekierą. Przy likwidacji budowy sprzęty porzucane w lasotundrze niszczono, aby nie nadawały się do użytku. Konsekwencja, z jaką to robiono wskazuje, że zobowiązywało do tego jakieś rozporządzenie. Jego logika pozostaje zagadką. Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Barak łagrowy. Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Pomieszczenia łagrowej sekcji kulturalno-wychowawczej, tzw. KWCZ (Kulturno-wospitatielnaja czast).
„Niech żyje nasza potężna socjalistyczna ojczyzna ZSRR”,
„Wypełnienie piątego pięcioletniego planu to wielki krok naprzód na drodze rozwoju od socjalizmu do komunizmu”,
„Praca w ZSRR jest sprawą honoru, sprawą chwały, sprawą męstwa i bohaterstwa”. Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny
a
Martwa Droga, 1991.
Fot. Tomasz Kizny